top of page

🌸<AMAZING ARTBOOK ABOUT VIETNAMESE CUISINE>🌸

(Vietnamese below) In celebration of the country’s vast culinary heritage, young Vietnamese artist Le Rin embarked on a one-man mission to paint foodies a comprehensive picture of Vietnamese cuisine through his bilingual illustrated artbook, aptly named Viet Nam Mien Ngon, or Vietnam Delicious. Amidst myriad publications on Vietnamese food from both local and overseas authors, Rin’s work is unprecedented in that all of its featuredillustrations are hand-painted watercolors. Each of the 100 dishes featured comes with a description that, in an occasionally whimsical storytelling style, sheds light on the food’s historical background and regional significance, as well as its components. Source: Viet Nam Mien Ngon Artbook ---------------------------------------------------------------------- Nhằm tôn vinh đất nước với nền di sản ẩm thực phong phú, Le Rin, họa sĩ trẻ người Việt đã bắt tay vào việc thực hiện sứ mệnh vẽ một bức tranh toàn diện về ẩm thực Việt Nam thông qua cuốn sách nghệ thuật minh họa song ngữ của mình, có tên là Việt Nam Miền Ngon hay Vietnam Delicious. Giữa vô số ấn phẩm về ẩm thực Việt Nam của các tác giả trong và ngoài nước, tác phẩm của Rin vẫn nổi bật với đặc trưng là những bức vẽ tay bằng màu nước. Mỗi một món ăn trong danh sách 100 món ăn tiêu biểu đều có những đoạn mô tả, với phong cách kể chuyện linh hoạt, tác giả giúp người xem hiểu thêm về lịch sử hình thành của món ăn, ý nghĩa của khu vực cũng như các thành phần của nó. Nguồn: Việt Nam Miền Ngon Artbook #Vietnamtravel, #Foodtravel, #Streetfood, #Pho, #miquang, #bunmam, #bunbohue, #bunmoc, #comtam, #hutieunamvang, #phalau #banhmi, #hoanhthanhxaxiu, #bunthitnuong, #Vietnam #cheapestfoods#delicious,#Noodle,#Vietnamesefood,#Photimepb,#foodporn,#photai,#eatyourpho,#foodie #Vietnammienngon #Vietnamdelicious ******************* For more information: Pho Time 🏠Address: 1820 Garnet Ave (b/w Kendall St & Lamont St.) San Diego, CA 92109 ☎Contact number: (858) 273 1664 And Follow us on: 💌Instagram: @photimepb

198 views0 comments

Comments


bottom of page